Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

0

1

-

1

9

0

8

  Çocukluk Günlerim-3
__________________________________

Osmanlı İmparatorluğu, Sultan II. Abdulhamid'in yönetiminde, özgürlükleri denetim altına alan sıkı bir istibdat altındaydı. İttihat ve Terakki ise, ülkede Kanun-i Esasi’yi yürürlüğe koymak, Osmanlı Meclis-i Mebusanını yeniden açtırmak, devleti anayasal yapıya kavuşturmak ve Osmanlı vatandaşlarına verilmiş olan hak ve hürriyetleri anayasal güvence altına almak adına, II. Abdülhamit’e ve yönetimine karşı mücadele ediyorlardı.

Osmanlı devletinin hem siyasî hem de iktisadî güç kaybı, bu döneme denk gelir: Öte yandan, Tanzimat reformlarının taşraya kadar ulaşması sonucu, Ankara dahil bütün Anadolu kentlerinde merkezî yönetimi temsil eden kurumlar mevcuttu.

Örneğin, 1907 yılında, Ankara Vilayetinde yaklaşık 500 kişi, memur sıfatıyla devletin farklı birimlerinde (eğitim, sağlık güvenlik, vb.) çalışmaktadır. Bu dönemde, taşra teşkilatları yeni kent merkezlerinin önemli kurumlarıdır: Ankara’da  da yönetici sınıfın binaları, “yeni ticaret merkezi” sayılan Taşhan'ın çevresindeydi. Ankaradaki en önemli Kurumsal yapılardan bir diğeri, Koçzade Ahmet Vehbi'nin de eğitim gördüğü Taş Mektep'ti.

 

 

 

 

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> İktisadi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim