Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

0

1

-

1

9

0

8

  Çocukluk Günlerim-4
__________________________________

Ankara, İstanbul ve Doğu vilayetleri ile Orta Asya arasındaki önemli ticaret yollarından bir tanesidir. Yerel bir üretim olmasına karşın, Batı pazarını büyük oranda elinde tutan sof üretimi ve ihracatı, bu kentdedir. Öte yandan, 1838 Osmanlı İngiliz Ticaret Antlaşması sonucu, sof üretiminin ham maddesi olan ham tiftiğin doğrudan ülke dışına satımı ile, sof ve tiftik üretimi ve sanayisi bütünüyle kaybedildi; bunun sonucu, 1590’lı yıllarda 600’e yakın dokuma tezgahı, 19. yüzyılın son çeyreğinde 1-2’e düştü. Özellikle İngiltere’den gelen ucuz basma ve patika dokumalar, Anadolu’da büyük bir pazar oluşturarak, dokuma sektörüne dayalı Ankara ticaret hayatını olumsuz etkiledi.

Kentteki sosyal yapıya bağlı olarak, Anafartalar Caddesi üzerinden, Taşhan’a kadar uzanan bir alanda, Batılı ürünlerin satıldığı yeni bir ticaret merkezi oluştu. 1881 büyük yangını sonrası Bedesten ve çevresi tahrip oldu ve Ankara’nın iktisadî hayatı ağır bir darbe aldı. Bunu takip eden yıllarda ise, Kale’nin eteklerine yerleşik eski ticaret merkezi önemini yitirdi ve bugünkü Sümerbank yapısı yerinde duran Taşhan, ticaretin kalbi ve yeni sermayedarın merkezi oldu.

1893 yılında İstanbul-Ankara demiryolu hattının tamamlanmasıyla, Ankara’nın iktisadî hayatına kısmen canlılık geldi ve 1895-1902 yılları arasında 200’den fazla dükkan yeni merkez ve Taşhan civarında açıldı.

 

 

 

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> Siyasi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim