Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

1

4

-

1

9

1

8

  Savaş Yılları-2
__________________________________

Savaş koşullarında gerçekleşen zorunlu göç, Müslüman Türk nüfusla gayrimüslümler arasında toplumsal gerilimlere neden oldu. Bu gerilim aynı zamanda, gayrimüslümlerin denetimindeki sermayenin, kısmen Müslüman Türk nüfusun eline geçmesi sürecini de tetikledi. Doğu Trakya ve Anadolu’dan bir çok Rum ve Ermeninin yer değiştirmesiyle, özellikle ticaret ve zanaatkârlık Müslümanlar tarafından üstlenildi: bu bir anlamda, yeni bir sermaye paylaşımını da beraberinde getirdi.

“Babam beni İstanbul’a götürmeye karar verdi... İzinsiz yolculuk yok, ancak Valinin ve Emniyet Müdürünün izniyle gidiliyor ve uzun işlemlerden geçmek gerekiyor. Bunları tamamlamak için günler geçti, sonunda yolculuk belgesini aldım.”

“...Haydarpaşa’ya geldik, trenden indik. Koskoca istasyon binasını görünce şaşırdım, kaldım... O hareketli Galata, tramvaylar, binalar beni çok etkilemişti... Tünele bindik, Beyoğlu’na geldik. Beyoğlu pırıl pırıl, ışık içinde. Birinci Dünya Savaşı yıllarındayız, müttefiklerimiz Alman-Avusturya askerleri tertemiz giyinmişler, caddelerde dolaşıyorlar... Ankara karanlık içinde, elektrik yerine gaz lâmbası, bazen mum yakılıyor, siyah ekmek yeniliyor, şeker son derece pahalı. Halk çoğunlukla pekmezle, üzümle çay içiyor... Bu âlemden çıkıp elektrik ışığı altında beyaz ekmekle tertemiz yerlerde [Turan Lokantası] yemek yemek bende büyük tepki yaratmıştı.”

“Çarşıda [Ankara’da] Rum, Ermeni, Musevi komşularımız vardı. Bu komşuların ne gibi işler tuttuklarını inceledim... Ankara’nın en büyük kundara ustaları Ermenilerdi, sert davranıştan hiç hoşlanmazlardı... Yıl 1918’di. Bizim Karaoğlan Çarşısı’nda “aktariye” denilen hırdavat satan bir çok Musevi vardı. Bu işleri Museviler yaparlardı. Türklerden yanlız At Pazarında Topçuzade Mehmet Efendi adında birinin de bu işte çalıştığını hatırlıyorum. Bu işi de yapmaya kafama koymuştum, ama konuyu hiç bilmiyordum.”

Kişisel Tarih >> Siyasi Tarih >> İktisadi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yıllar
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim