Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

1

4

-

1

9

1

8

  Savaş Yılları-3
_________________________________

1914-1918 dönemi, İttihat ve Terakki kadrolarının siyasî iktidarı bütünüyle ellerine geçirdikleri bir zaman kesitiydi. Özellikle Enver, Talat ve Cemal Paşalar liderliğindeki fiili egemenlik sonucu, Osmanlı Devleti'nin büyük savaşa girmesi bir emrivaki ile gerçekleşmişti.

Savaş kararı iktidar partisinin içindeki diğer unsurların ve Meclisin bile denetimi olmaksızın alınmıştı. Ülkenin siyasal hayatı kadar savaşın güdümü de Parti egemenliğindeydi. Sonuçta, 11 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti İtilaf Devletlerine savaş ilân etti. 23 Kasım’da  ise törenle, Cihad-ı Ekber ilân edilerek, savaş kararı resmen İslam alemine duyuruldu.

30 Ekim 1918’de Limni adasının Mondros Limanı’nda Ateşkes Antlaşması imzalandı. 13 Kasım 1918’de ise, İtilaf Donanması, başkent İstanbul’a girdi.

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> İktisadi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim