Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

2

3

-

1

9

3

8

  Atatürk ve Cumhuriyet-2
__________________________________

Cumhuriyetin ilânı, Tanzimattan bu yana süregelen Batılılaşma ve modernleşme söylemlerine yeni bir ivme kazandırdı. Bu dönemde, iktisattan eğitime, kültürden sanata toplumsal bir modernleşme projesi söz konusuydu.

“Her gün önümüzden, yoldan geçen, Keçiören’de oturanların arabalarına, atlarına, giyim ve kuşamlarına bakar, imrenirdim. Bu Hristiyanların büyük kısmı Ankara’yı terk ettikten sonra evleri satıldı. Şimdiki Keçiören’de bahçe içindeki evi babam Mareşal Fevzi Çakmak’tan 1923 senesinde 2.900 TL’ye aldı... Çoraklık’ta bizim evi merhum Celâl Bayar’a 1.700 TL’ye sattık. O da başkasına sattı.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Tarih >> Siyasi Tarih >> İktisadi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim