Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

2

3

-

1

9

3

8

  Atatürk ve Cumhuriyet-4.1
__________________________________

Ulusal bir kentsoylu yetiştirilmesini isteyen “Milli İktisat” fikri, sadece savaş yıllarının değil, ulusal kalkınma ve modernleşme çabalarıyla örtüşen Cumhuriyetin erken döneminin de söylemiydi.

1929  yılında yaşanan “Büyük Buhran” sonrası, korumacı bir siyasete geçilerek, yüksek gümrük tarifeleri uygulandı. Lozan Antlaşması’nda kabul edilen Osmanlıdan kalan borçların ilk taksidinin ödenmesi de bu dönemde başladı. Dolayısıyla, “korumacılık” ve “devletçilik” 1929 yılına damgasını vuran iki önemli siyasî karar oldu. Cumhuriyetin ilk sanayileşme hamleleri de bu döneme denk geldi .Dışa giderek kapanan Türkiye, devlet eliyle ulusal bir sanayileşme sürecini fiilen başlattı.

Devletin korumacılığı altında, bireylerin zenginleşmesi ve yabancı sermayenin de katkısıyla, ulusal burjuvanın yaratılması hedeflendi. Yeni oluşacak ulusal burjuva ise, ulusal sermaye ve sanayinin çekirdeğini oluşturdu. Korumacı ve devletçi bir politika sonrası, “artan kamu yatırımlarının, devletle iş yapan müteahhitler, ticaret ve küçük sanayi için ek talep ve buna bağlı ek kazanç ve birikim imkanları yaratacağı da ortadadır. Nitekim sonraki dönemlerde sivrilecek büyük sermaye gruplarından pek çoğunun kökeninde 1930’lu yıllarda devlet ihaleleriyle elde edilen kazançlar yatmaktadır.” Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2002, İmge Kitabevi, İstanbul, s.65.

 


_______________________________________________>> Devamı için tıklayınız >>

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> Siyasi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim