Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

3

9

-

1

9

4

5

  İnönü ve Savaş Yılları-2
__________________________________

1939 ve 1940 yıllarında okuryazarlık oranı %22, 1942 ve 44 yıllarında, bu oran %30’dur. Çalışan emek gücünün sektörlere göre dağılımı ise, daha da çarpıcıdır; 1935 yılında 76.4 tarım, 11.7 sanayi, 11.9 hizmetler; 1950 yılında ise, 77.7 sanayi, 10.3 sanayi ve 12.0 hizmetler biçimindedir. Türkiye iktisadı henüz tarım ağırlıklıdır ve demografik açıdan önemli bir iyileşme söz konusu değildir. Yahya Tezel, 2002, Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, s.112 ve 130. 

Savaştan sonra, eğitim ve kalkınma seferberliğine öncülük eden Köy Enstitüleri (1935-1946), çok önemli bir toplumsal hareketti. Türkiye'nin 21 bölgesine yayılan bu kurumlar, öncelikle kırsal kesim çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağladı; kısa sürede 6.000 öğretmenden 16.000'e ulaşıldı; okuryazar sayısı 5.000'den 17.000'e çıktı; öğrenci sayısı ise, 380.000'den 1.500.000'e yükseldi; 9.000 eğitmen, 600 köy sağlıkçısı yetiştirildi. Pakize Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2000.

“1939’dan 1946’ya kadar ise [karaborsa yılları] kuruluş olarak ahlakımız bozuldu, duyduğumuz ve duymadığımız bir çok olaylar geçti, tabii bilerek bilmeyerek müşteri karşısında hep biz lekelendik.” (Vehbi Bey’in 20 . Asır’a verdiği mülakattan: Engin İdil, 1993, “İlk ve Hep Büyüklerden Vehbi Koç ve Ailesi”, 75 Yılda Çarkları Döndürenler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, s.130.)

 

 

 

 

Kişisel Tarih >> Siyasi Tarih >> İktisadi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim