Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

4

6

-

1

9

5

0

  Geçiş Yılları: Çok Partili Yıllar-4.2
__________________________________

Kalkınma ve sanayi girişimlerinde devletin öncülüğünü zorunlu gören iktisadî bağımsızlık  söylemi ve Beş Yıllık Sanayi Plânı, 7 Eylül 1946’da gerçekleşen, Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu sonucu kesintiye uğradı. 1947 yılında, özel teşebbüsün rolünü vurgulayan Türkiye Kalkınma Plânı’na geçildi. Devletçi-korumacı sanayileşme anlayışından bütünüyle vazgeçildiği, bu plânda belgelendi.

Savaş sonrası oluşan görece siyasi istikrar ve Marshall yardımının etkisi ile kamu yatırımlarına öncelik verilmeye başlandı. Özellikle yeni kara yollarının yapımını içeren müteahhitlik hizmetleri ulusal bujuvanın faydalandığı en karlı iş alanlarıydı.

 

 

 

 

 


_______________________________________<< Bir önceki sayfa için tıklatınız<<


Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> Siyasi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim