Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

5

0

-

1

9

6

0

  Demokrat Parti Yılları-4
__________________________________

Demokrat Parti iktidara, “devlet işletmelerinin özel sektöre devri”ni talep ederek geldi; buna karşın aynı dönem içerisinde, kamu yatırımlarında bir büyüme söz konusuydu ve enerjiden şekere kadar, kamunun öncü olduğu üretim kollarında, devlet etkinliğini sürdürüyordu. Bunun sonucu olarak, 1950-1960 yılları arasında, kamu yatırımlarının ulusal gelir içindeki payı belirgin bir biçimde arttı. Bu dönem içerisindeki bir başka önemli gelişme de, 1950 yılına kadar ulusal sanayileşmenin itici gücü devlet ve dayandığı devletçi-korumacı siyasetin dönüşümüydü. 1950 sonrasında, özel sektörün gücü arttı ve bu gelişme, devlet tarafından güvence altına alındı. Kamuyla birlikte büyüyen özel sektör, ulusal sanayinin çekirdeğini oluşturuyordu ve bu özel dönem, yeni bir “karma ekonomi”nin de habercisi oldu.

“Demokrat Parti’nin iktidara geçtiği 1950 ile 1954 yılları arasında piyasa normal çalıştı, rekabet başladı. Bu dönemde uygulanan liberasyon sistemini devam ettirecek dövizi hükümet bulamadı, ithalat azaldı.”

1958 yılına kadar Türk parasının resmi kuru 1 Amerikan Dolarının 280 kuruşa eşit olması esasına dayanıyordu. Doların karaborsa fiyatı 15 liraya kadar çıktı. Bu büyük fiyat farkı karşısında neler olmadı. Gelen yatırım ve tüketim mallarının fiyattan yüksek gösterildi ve büyük döviz kaçakçılığı başladı. Yapılan tüketim malları hiç bir zaman devletin resmi döviz fiyatlarına göre, normal kârlarla satılmadı. Bu yüzden büyük vergi kaçakçılıkları oldu. Bu durum 1958’e kadar sürdü...

1958 yılında devalüasyon yapıldı. Doların resmi fiyatı 9 lira oldu. Karaborsa yine 15-16 lira arasında devam etti... Ekonomik bozukluk, particilik, kayırmalar sürüp gitti. Bundan hepimiz zarar gördük.”

 

 

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> Siyasi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim