Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

6

0

-

1

9

7

0

  Büyüme Yılları-3
__________________________________

27 Mayıs 1960 darbesi, Demokrat Parti yönetimine ve parlementoya olduğu kadar, ordu hiyerarşisine karşı yapıldığı için sonrakilerden (12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980) farklı anlam taşımaktadır... Öncelikle belirtilmelidir ki, 27 Mayısçılar Türkiye’de rejimin demokratikleşmesi yönünde 1946’da açılan yolu genişletmiştir, 1961 Anayasası ile köktenci politikaları benimseyen aydınlar ve öğrencilerin, bütün engellemelere rağmen işçi sınıfı ile birlikte siyaset yapabilmelerine ortam hazırlamışlardır. Yeni anayasaki düzenlemeler, rejimin sol düşünceye açılmasına katkıda bulunmuştur.” Hikmet Özdemir, 2000, Siyasal Tarih (1960-1980), Çağdaş Türkiye 1908-1980, Cem Yayınları, İstanbul, s. 228.

İktidardaki Milli Birlik Komitesi’nin kararlarıyla: Yassıada Mahkemeleri sonrası, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. TSK mensupları, iç disiplini tesis etmek adına ordudan ihraç edildi; öğretim üyeleri çeşitli gerekçelere üniversitelerden uzaklaştırıldı; Kurucu Meclis’in hazırladığı ve 9 Temmuz 1961’de halk oylaması sonucu, katılanların %60.4’ünün oyunu alan 1961 Anayasası onandı. 15 Ekim 1961 tarihli Genel Seçimi CHP kazandı. 1 Ekim 1965 tarihinde yapılan seçimin galibi ise, DP’nin devamı niteliğindeki Adalet Partisi’ydi.

 

 

 

 

 

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> İktisadi Tarih >>
           
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
           
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim