Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

6

0

-

1

9

7

0

  Büyüme Yılları-4
__________________________________

1960 askeri müdahalesi sonrası, Türk iktisat siyaseti, beş yıllık plânlar ile tanıştı ve Cumhuriyet tarihinin en önemli gelişmelerinden biriydi. Özellikle kamu yatırımları, hazırlanan plânlar aracılığıyla denetim altına alındı ve Plânlı Gelişme söylemi, Türk siyasî hayatında etkin olmaya başladı. Ancak popülist siyasetle birlikte “planlı gelişme” fikri, kısa sürede rafa kaldırıldı.

Bu dönem, korumacı, iç pazara dönük ve ithal ikameci bir görünüme sahipti; ancak sanayileşmenin içeriği ve yatırımların dağılımı bakımından, önemli farklılıklar söz konusuydu. Sanayinin görece gelişimi ve ona bağlı olarak, ülke genelinde tüketimin yaygınlaşması bu döneme denk geldi: özellikle gelişmiş uluslarda görülen yaşam biçimi, bütün ülkede yaygın bir kültürün oluşumuna katkıda bulundu. Radyo, buzdolabı, çamaşır ve elektrikli süpürge, televizyon, otomobil, mutfak ve ev eşyaları türünden mallara karşı etkili bir talep oluştu. Buna bağlı olarak dayanıklı tüketim malları üretimi, yabancı sermayenin katkısıyla montaj sanayi biçiminde gelişti; montaj sanayi, zaman içerisinde yerli katkı ve ülke genelinde oluşan yan sanayinin desteğiyle, bütünüyle modern bir yerli sanayinin çekirdeğini oluşturdu.

Koç Şirketler Grubu, Demokrat Parti döneminde başlayan gelişimini, 1960 askeri dönemi ve onu takip eden yönetimler döneminde de sürdürdü. 1960’larda otomotiv sektörüyle başlayan süreç, dayanıklı tüketim mallarının üretimiyle ticari bir başarı göstermeye başladı. Koç grubunun otomotiv, beyaz eşya, tekstil, gıda perakende satış, inşaat malzemesi ve madencilik, enerji, ticaret ve turizm ile pazarlama, finans ve bankacılık alanlarını bütünüyle kapsayarak, bir dünya şirketine evrilmesi süreci 1960’lar sonrasıydı.


 

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> Siyasi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim