Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

8

0

-

1

9

9

0

  Emekliliğim-3
__________________________________

Şiddetlenen iç savaş koşullarını öne süren Ordu, 12 Eylül 1980 tarihinde sivil yönetime son verdi. Askerî yönetim ile, 1980’li yılların başında talep edilen “liberalizm”in, üst üste çakışması rastlantısal değildi: 12 Eylül Yönetimi, 24 Ocak kararlarıyla somutlaşan iktisadî yapılanmayı, sermaye lehine yeniden düzenledi.

6 Kasım 1983 Genel Seçimleriyle iktidara gelen Özal Yönetimi, neo-liberal bir iktisadi modeli bütünüyle benimseyerek, döneme damgasını vurdu; Cumhuriyet tarihinin en önemli yapısal değişiklikleri bu dönemde başladı.

Bu döneme ilişkin en çarpıcı siyasî kararlar, popülist uygulamalarla kendisini gösterdi. Bu anlamda, yoksullara yönelik kimi projeler, hem onları siyaseten kazanmayı, hem de 1980 öncesi bütünüyle sol oluşum ve yoksulların denetimine bırakılan kentsel alanları, ranta dönüştürmeyi amaçladı: “gecekondulara yönelik tapu tahsis belgeleri, imar af ve izinleri”, bu sürecin en önemli araçlarıydı.

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> İktisadi Tarih >>
           
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
           
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim