Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

8

0

-

1

9

9

0

  Emekliliğim-4
__________________________________

1977 sonrası büyüyen iktisadî bunalım, 24 Ocak 1980 Kararları ile giderilmeye çalışıldı:  neo-liberalizmin etkin olmaya başladığı bu dönemde, “serbest piyasa”yı güvence altına alan siyasî programlar önemliydi. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası sermayenin emeğe karşı güçlendirilmesi süreci, askeri müdahale ile fiilen koruma altına alındı.

“Reel devalüasyonlar doğrultusunda işletilen bir kambiyo politikası; adım adım liberasyona yönelen bir ithalat rejimi; pahalı döviz, ucuz kredi ve vergi iadesi gibi teşvik ve sübvansiyonların kaldırılması ve iç talebin daraltılmasına dönük makro-politikalar, 24 Ocak kararları ile ekonomiye damgasını vuracak iktisat politikaları yönelişinin temel unsurlarıdır.” Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2002, İmge Kitabevi, İstanbul, s.140.

1983 yılı sonrası, reel devalüasyonları içeren “esnek kur” sistemine geçilerek, ithalat ve ihracatta bütüncül bir liberalizasyonu talep eden piyasa ekonomisinin tüm kuralları, geçerli kılındı. Bütün bu gelişmelere karşın, 1988 yılındaki istikrar çabalarına karşın, önlenemeyen enflasyon ve kamu açıklarındaki artış, Türkiye’yi bir başka iktisadî bunalıma sürükledi. Bu bunalımın aşılabilmesi için uygulanan şey ise, iç-borçlanma yöntemi ile kamu açıklarının giderilmeye çalışılmasıydı.

 

 

 

 

 

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> Siyasi Tarih >>
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim