Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

9

0

-

1

9

9

6

  Vasiyetim-2
__________________________________

Türkiye’nin iktisaden bütünüyle dışa açıldığı ve küreselleşmeden derin bir biçimde etkilenmeye başladığı bu dönemde, büyük kentler, özellikle İstanbul, uluslararası sermayenin odağı oldu. Ancak sermaye akışı, başta sosyal adaletsizlik olmak üzere ciddi sorunlar getirdi:

“Büyük kentlerde son 20 yıl içinde gelir dağılımının önceki dönemlere göre çok daha fazla bozulduğu ve bununda kentlerde ortaya çıkan kutuplaşmaya önemli katkısının bulunduğu açıktır.

İstanbul’da 1990’lı yılların başında kent nüfusunun en varsıl kesimini oluşturan %20’lik bir kesim kentte elde edilen gelirin %57.6’sına el koyarken , en yoksul %20’lik kesim söz konusu gelirden %4.6 civarında pay alabilmektedir.” Tarık Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul, s. 91.

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Tarih >> Siyasi Tarih >> İktisadi Tarih >>
           
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
           
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları

İmparatorluk

Emekliliğim Vasiyetim