Ana Sayfa__| Sergi Hakkında |
Basın__| Ulaşım
 

1

9

9

0

-

1

9

9

6

  Vasiyetim-3
__________________________________

12 Eylül 1980 sonrası oluşan yasal ve kurumsal çerçeve, bu dönemde etkisini yavaş yavaş yitirdi.

Yasakların kalkması sonucu, askeri müdahale ile reel siyasetten uzaklaştırılan parti ve isimler, 1990 sonrası yeniden siyasete döndü ve öykünülen neo-liberal yaklaşım, popülist söylemlerle birlikte güç kazandı. Bunun sonucunda ise, sermaye hareketlerini talep eden “serbest pazar” fikri bütünüyle Türk siyasetine hakim oldu.

Bu sürecin en önemli halkalarından bir tanesi de, Avrupa Birliği Projesi bağlamında 1995 yılında imzalan “Gümrük Birliği Antlaşması”ydı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Tarih >> Sosyal Tarih >> İktisadi Tarih >>
           
Çocukluk Günlerim Hürriyet’in İlânı, İkinci Meşrutiyet Savaş Yılları Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Cumhuriyet İnönü ve Savaş Yılları
           
Geçiş Yılları \ Çok Partili Yıllar Demokrat Parti Yılları Büyüme Yılları İmparatorluk Emekliliğim Vasiyetim